Terug naar het kleine

De werkelijkheid is vaak weerbarstig en complex. Esther's talent is complexe zaken tot kleine proporties terugbrengen. Esther zoekt én vindt verbindingen tussen mensen, afdelingen en organisaties. Ze creëert draagvlak door de juiste mensen bij elkaar te brengen en mee te nemen in het proces. Als het nodig is richt Esther een complete projectorganisatie in. Als het niet hoeft, blijft ze bij de kern. Om snel tot resultaat te komen. Esther lost problemen zo eenvoudig mogelijk op. Praktisch, pragmatisch, professioneel en betrouwbaar.

Om weer even de tango als metafoor te gebruiken: De tango gaat over de interactie tussen twee mensen. Over plezier, spanning en creativiteit. Het fundament is het samenspel tussen de dansers. Esther werkt net zo. Niet volgens vaste patronen, maar in een dynamisch en geïmproviseerd spel. Met een gedragen, krachtig resultaat.