Referenties

Tinie van Aalsum, directeur Economie en Zorg en Welzijn, ROC Nijmegen.

Esther heeft voor ROC Nijmegen het beleidskader Zorgstructuur geschreven. Ze heeft de toepassing van het beleidskader uitgewerkt in een begeleidingsproces van de ‘zorg’ student.
Ze heeft dit met verve gedaan, ook op de taaie momenten die dergelijke trajecten altijd kennen. Esther is ter zake kundig, ze luistert goed, past aan en blijft tegelijkertijd trouw aan haar eigen expertise. Het kenmerkt haar als adviseur in de ware zin van het woord: het proces naar kennis en inzicht van de opdrachtgever begeleiden en er eigen kennis en inzicht aan toevoegen.
Esther staat met de voeten in de modder en heeft oog voor haalbaarheid van beleidsuitvoering. Ze ontleent er gezag aan bij de betrokkenen in de uitvoering. Ze is ook een beleidsmatige denker: gestuurd door structuur en logica. Bovenal kan ze schakelen tussen de uitvoering en het beleidskader. Ze is, ook als persoon, intermediair tussen de collega’s op de werkvloer en de collega’s van de beleidsstaf of het management.
Esther werkt doelgericht en goed gepland. Ze neemt deadlines serieus. Ze verdiept zich in het onderwerp van haar opdracht. Ze wil er echt alles van weten. Het is meer dan een klus. Ze maakt zich het onderwerp, bijvoorbeeld de optimale begeleiding van ‘zorg’ studenten, eigen. Ze wil het daadwerkelijk helpen verbeteren.
Ik ken Esther als een vriendelijke, deskundige vrouw, die de mens achter de functionaris kan zien. Dergelijke samenwerking vraagt naar meer.

Susanna Butterman, senior beleidsadviseur regio Rivierenland
"Esther heeft een enthousiaste en hands-on werkwijze. Met veel kennis en inzicht in het veld van onderwijs en zorg, kan zij complexe zaken behapbaar maken. De behoefte om zaken overzichtelijk te maken in dat veld is groot. Voor de gemeenten in Regio Rivierenland heeft zij in 2009 de Verwijsindex Risicojongeren, geheel volgens de zeer strakke planning, binnen 8 maanden weten in te voeren. Zij is nu bezig met het maken van overzichtelijke werkprocessen (in de vorm van stroomschema’s) voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Esther zet stappen waar anderen aarzelen, maar zij kan daarin ook anderen meenemen doordat zij duidelijk en overtuigend is. Zo haalt zij anderen over om stappen vooruit te zetten, zonder dat zij pretendeert de waarheid in pacht te hebben. Ook kan Esther schriftelijk een boodschap kort en krachtig brengen. Ze komt afspraken na, werkt snel, grondig en duidelijk en is een zeer prettige collega om mee samen te werken!"

Danielle Leenders, programmamanager onderwijs gemeente Nijmegen
"Esther heeft een duidelijke intrinsieke betrokkenheid bij thema’s rondom onderwijs, jeugd en zorg. Zij beschikt, zowel beleidsmatig als projectmatig, over een brede ervaring opgedaan vanuit de verschillende rollen in het speelveld: overheid, schoolbestuur, instelling en ondersteuning. Zij is daardoor goed in staat steeds de verbinding te maken tussen beleid en uitvoering, kaderstelling en resultaat ‘op straat’. Esther heeft een hele heldere wijze van formuleren, zowel mondeling als schriftelijk. Zij schakelt moeiteloos van abstract naar concreet niveau en weer terug. Haar presentatie is professioneel, authentiek en gericht op samenwerking. Zij kan daarbij anderen heel goed overtuigen en binden. Zij schrikt niet terug voor de confrontatie maar combineert daarbij duidelijkheid en humor, waardoor de persoonlijke verbinding niet verloren gaat.

Ik heb haar leren kennen als een professioneel adviseur die verantwoordelijkheid neemt, pro-actief is, betrouwbaar en zeer resultaatgericht. Zij gaat daarbij efficiënt te werk. Complexe opdrachten weet zij te vertalen in hanteerbare processen, waarbij zij creatief gebruikt maakt van diverse werkvormen en zo tot kwalitatief goede (eind)producten komt. Esther is in staat in zeer korte tijd effectieve netwerken en relaties op te bouwen, die niet alleen zakelijk zijn maar waarbij zij ook persoonlijk contact met mensen maakt. Na vertrek zoemt haar naam nog lang rond. Bijzonder aan Esther is dat zij bij ingewikkelde vraagstukken rondom bijvoorbeeld draagvlak en samenwerking, vaak cruciale succesfactoren in haar werksfeer, blijk geeft van een zeer scherp inzicht in de problematiek maar ook in een mogelijke oplossingsrichting. Vooral ook waar het gaat om het ‘probleem achter het probleem’. Als opdrachtgever is dat erg prettig.

In Nijmegen heeft Esther een prachtige kadernotitie brede scholen opgesteld die inmiddels mag rekenen op breed draagvlak onder de lokale politiek, betrokken instellingen en scholen, en op inhoud en visie vernieuwend genoemd mag worden. Daarnaast heeft zij ad interim allerlei beleidswerk verricht voor de gemeente Nijmegen, waaronder waardevolle input in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs. Esther heeft aldus inhoudelijk en procesmatig duidelijk haar meerwaarde laten zien en ik kijk terug op een erg prettige samenwerking!"